Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

Pizza Hawaiian Nhân Nhồi

Đặc trưng miền nhiệt đới với giăm bông, thịt muối, dứa và sốt cà chua

Giá

89.000đ

i h

Nhân nhồi bên trong là đặc trưng miền nhiệt đới với giăm bông, thịt muối, dứa và sốt cà chua.