GIẢM 50% CHO PIZZA THỨ 2

Giảm 50% cho Pizza thứ hai với bất kỳ mua Pizza nào từ cỡ M và bất kỳ đồ uống nào. Áp dụng cho mang đi hoặc giao hàng khi đặt hàng qua trang web. Giao hàng miễn phí trong vòng 3 km.


179.000 ₫ 179.000 ₫
179.000 ₫ 89.500 ₫
29.000 ₫ 29.000 ₫