Chizza Gà Zòn Zòn

Combo Chizza Gà Zòn Zòn bao gồm:

- 01 Pizza Bánh Mì (Đế Dày, size M) hoặc 01 Pizza Truyền thống (Đế Dày/Mỏng, size M)

- 01 Phần Gà Zòn Zòn (6 miếng)

- 01 Phần Salad bất kỳ (size M)

- 02 lon Pepsi/7Up


179.000 ₫ 159.000 ₫
129.000 ₫ 129.000 ₫
59.000 ₫ 59.000 ₫
Số lượng: 2
25.000 ₫ 6.000 ₫