[ZERO TOUCH DELIVERY] MUA 1 TẶNG 1

  • Mua 1 Pizza bất kỳ size M/L nguyên giá, tặng 1 Pizza (Đế Dày/Mỏng) dòng Classic cùng size, áp dụng khi mua kèm 01 sản phẩm Pepsi/7Up/Aquafina (áp dụng từ 06/04 đến 31/05/2020, trừ ngày Lễ).

179.000 ₫ 179.000 ₫
179.000 ₫ 0 ₫
29.000 ₫ 29.000 ₫