COMBO TIỆC NỔ SẢNG KHOÁI

- 01 Pizza Phô Mai "Nổ" (Size M, dòng Truyền Thống)

- 01 Phần Khoai Tây chiên

- 01 Phần Salad bất kì (Size M)

- 03 Lon Pepsi/7Up/Aquafina 


0 ₫ 0 ₫