Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

ĂN NO SƯƠNG SƯƠNG

*
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (5 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Cay (5 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (5 miếng)
   Gà Giòn Xốt Tương Tỏi Hàn Quốc (5 miếng)
 • Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (5 miếng)
  Gà Giòn Xốt Hàn - Truyền Thống (5 miếng)
*
 • Gà Popcorn
  Gà Popcorn
*

Giá

399.000đ

i h

 

 
Sản phẩm thông số kỹ thuật
Trạng thái sản phẩm