Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

BOGO T4_L - Product for CC

*
 • Pizza Tứ Vị Du Xuân [+140.000đ]
  Pizza Tứ Vị Du Xuân [+140.000đ]
 • Pizza Hải Sản Đào [+60.000đ]
  Pizza Hải Sản Đào [+60.000đ]
 • Pizza Hải Sản Pesto Xanh [+60.000đ]
  Pizza Hải Sản Pesto Xanh [+60.000đ]
 • Pizza Hải Sản Nhiệt Đới [+40.000đ]
  Pizza Hải Sản Nhiệt Đới [+40.000đ]
 • Pizza Hải Sản Cao Cấp [+40.000đ]
  Pizza Hải Sản Cao Cấp [+40.000đ]
 • Pizza Hải Sản Cocktail [+40.000đ]
  Pizza Hải Sản Cocktail [+40.000đ]
 • Pizza Tôm Cocktail [+40.000đ]
  Pizza Tôm Cocktail [+40.000đ]
 • Pizza Aloha [+30.000đ]
  Pizza Aloha [+30.000đ]
 • Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt Và Rau Củ [+30.000đ]
  Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt Và Rau Củ [+30.000đ]
 • Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt [+30.000đ]
  Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt [+30.000đ]
 • Pizza Gà Nướng 3 Vị [+30.000đ]
  Pizza Gà Nướng 3 Vị [+30.000đ]
 • Pizza Thịt Nguội Kiểu Canada [+30.000đ]
  Pizza Thịt Nguội Kiểu Canada [+30.000đ]
 • Pizza Thịt Xông Khói [+30.000đ]
  Pizza Thịt Xông Khói [+30.000đ]
 • Pizza Hawaiian [+10.000đ]
  Pizza Hawaiian [+10.000đ]
 • Pizza Xúc Xích Ý [+10.000đ]
  Pizza Xúc Xích Ý [+10.000đ]
 • Pizza Phô Mai [+10.000đ]
  Pizza Phô Mai [+10.000đ]
 • Pizza Gà Nướng Dứa [+10.000đ]
  Pizza Gà Nướng Dứa [+10.000đ]
 • Pizza Thịt Nguội & Nấm [+10.000đ]
  Pizza Thịt Nguội & Nấm [+10.000đ]
 • Pizza Rau Củ [+10.000đ]
  Pizza Rau Củ [+10.000đ]
*
 • Pizza Hawaiian
  Pizza Hawaiian
 • Pizza Xúc Xích Ý
  Pizza Xúc Xích Ý
 • Pizza Phô Mai
  Pizza Phô Mai
 • Pizza Gà Nướng Dứa
  Pizza Gà Nướng Dứa
 • Pizza Thịt Nguội & Nấm
  Pizza Thịt Nguội & Nấm
 • Pizza Rau Củ
  Pizza Rau Củ
 • Pizza Aloha [+20.000đ]
  Pizza Aloha [+20.000đ]
 • Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt Và Rau Củ [+20.000đ]
  Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt Và Rau Củ [+20.000đ]
 • Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt [+20.000đ]
  Pizza 5 Loại Thịt Đặc Biệt [+20.000đ]
 • Pizza Gà Nướng 3 Vị [+20.000đ]
  Pizza Gà Nướng 3 Vị [+20.000đ]
 • Pizza Thịt Nguội Kiểu Canada [+20.000đ]
  Pizza Thịt Nguội Kiểu Canada [+20.000đ]
 • Pizza Thịt Xông Khói [+20.000đ]
  Pizza Thịt Xông Khói [+20.000đ]
 • Pizza Hải Sản Đào [+50.000đ]
  Pizza Hải Sản Đào [+50.000đ]
 • Pizza Hải Sản Pesto Xanh [+50.000đ]
  Pizza Hải Sản Pesto Xanh [+50.000đ]
 • Pizza Hải Sản Nhiệt Đới [+30.000đ]
  Pizza Hải Sản Nhiệt Đới [+30.000đ]
 • Pizza Hải Sản Cao Cấp [+30.000đ]
  Pizza Hải Sản Cao Cấp [+30.000đ]
 • Pizza Hải Sản Cocktail [+30.000đ]
  Pizza Hải Sản Cocktail [+30.000đ]
 • Pizza Tôm Cocktail [+30.000đ]
  Pizza Tôm Cocktail [+30.000đ]
 • Pizza Tứ Vị Du Xuân [+130.000đ]
  Pizza Tứ Vị Du Xuân [+130.000đ]

Giá

289.000đ

i h