Live Chat Icon For mobile

Loading...

Giỏ hàng Close

TIẾT KIỆM 50% PIZZA NEW YORK XXXL

Thứ 5 hàng tuần - Giảm 50% khi mua Pizza New York Style size khổng lồ XXXL (18 inches)
*
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
 • Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
  Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
 • Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
  Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
 • Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
  Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
  Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
  Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Aloha-Aloha-NYC
  Aloha-Aloha-NYC
*
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Hải Sản Nhiệt Đới-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Tôm Cocktail-NYC
 • Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
  Hải Sản Nhiệt Đới-Aloha-NYC
 • Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
  Tôm Cocktail-Tôm Cocktail-NYC
 • Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
  Xúc Xích Ý-Xúc Xích Ý-NYC
 • Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
  Xúc Xích Ý-Gà Nướng 3 vị-NYC
 • Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
  Xúc Xích Ý-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
  Gà Nướng 3 Vị-Gà Nướng 3 Vị-NYC
 • Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
  Thịt Nguội Canada-Thịt Nguội Canada-NYC
 • Aloha-Aloha-NYC
  Aloha-Aloha-NYC
399.000đ

Giá

199.500đ